Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zapolice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo lokalne  /  Podatki i opłaty  / Podatek od nieruchomości
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 r. poz.800)

II. Wymagane dokumenty

III. Opłaty

Wysokość podatku od nieruchomości

1) od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,69 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisówo działalności leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • letniskowych – 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budowli :

 • wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przemysłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła i paliw i pozostałych budowli - 2 % ich wartości
 • wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania wody oraz jako linie przemysłowe i rozdzielcze, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, a także od budowli służących do doprowadzania i oczyszczania ścieków – 1,3 % ich wartości.

3)    od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,29 zł od 1m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777)  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowalnego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

Terminy płatności podatku (osoby fizyczne):

 • do 15 marca ,15 maja, 15 września, 15 listopada na konto :

Bank LBS Zduńska Wola Nr : 71 9279 0007 0060 6114 2000 0090


W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie  płatności pierwszej raty.

Terminy płatności podatku - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości płatny bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia – do 31 stycznia)

IV. Termin składania

 • osoby fizyczne składają informację podatkową w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia danego roku


data wytworzenia2018-01-04
data udostępnienia2018-01-04
sporządzone przezMilena Skotnica-Wałdoch
opublikowane przezRafał Kryziński
ilość odwiedzin569
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, tel.: (43) 823-19-82, fax: , urzad@zapolice.pl, www.zapolice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@