Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zapolice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo lokalne  / Zarządzenia  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018

Obwieszczenie Nr 553/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 554/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nr 1/2018 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr 556/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 557/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 558/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zarządzenie Nr 559/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice, kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zarządzenie Nr 560/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu".

Zarządzenie Nr 564/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Zarządzenie Nr 565/2018 Wójta Gminy Zapolice 5 lutego 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 566/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 567/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nr 2/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 568/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 569/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 570/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 571/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 572/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne".

Zarządzenie Nr 573/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Zarządzenie Nr 574/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Budowa oczyszczali ścieków w m. Zapolice, gm. Zapolice".

Zarządzenie Nr 575/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 486/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 23 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 576/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargu na sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 577/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 578/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 579/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 6 marca 2018 r.

Obwieszczenie Nr 580/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 581/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 582/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 583/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 584/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 585/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 586/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne".

Zarządzenie Nr 587/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasady(polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzacje Gminnego Parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych".

Zarządzenie Nr 588/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 589/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Zarządzenie Nr 590/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 591/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 592/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Obwieszczenie Nr 593/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 594/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 30/08.

Zarządzenie Nr 595/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zapolice, gm. Zapolice".

Zarządzenie Nr 596/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 597/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 598/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenie Nr 599/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 600/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasady(polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne".

Zarządzenie Nr 601/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 602/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 603/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nr 3/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 604/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 605/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 606/2018 Wójta Gminy Zapolice z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 607/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 608/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach za 2017 rok.

Zarządzenie Nr 609/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach za 2017 rok.

Zarządzenie Nr 610/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 611/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 612/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 613/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 614/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 615/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 616/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 617/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie użytkowania pomieszczeń biurowych i gospodarczych Urzędu Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 618/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzanie systemem informatycznym.

Zarządzenie Nr 619/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzenie Nr 620/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji od odbioru przedmiotu umowy.

Zarządzenie Nr 621/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 188/2016 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zapolicach.

Zarządzenie Nr 622/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 623/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 624/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 625/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 626/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 627/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 628/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 629/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Zapolice dla wyróżniających się uczniów.

Obwieszczenie Nr 630/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 631/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania u udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadanie inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne"".

Zarządzenie Nr 632/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 633/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 634/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 635/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 636/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach" w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne".

Zarządzenie Nr 637/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w miejscowości Zapolice" w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne".

Zarządzenie Nr 638/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 640/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 641/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 642/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 643/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 644/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 645/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 646/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 624/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 647/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 648/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 649/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 650/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 651/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 652/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 653/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 654/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 655/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 656/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 657/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 658/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 659/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 660/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 661/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 662/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 663/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 664/2018 Wójta Gminy Zapolice

 

Obwieszczenie Nr 682/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 683/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 684/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie nr 692/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zapolice na lata 2018-2032.

Obwieszczenie Nr 699/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 705/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 708/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 712/2018 Wójta Gminy Zapolice

  

 

 

 

 

 

 

 data wytworzenia2018-01-18
data udostępnienia2018-01-18
sporządzone przez
opublikowane przezRafał Kryziński
ilość odwiedzin591
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zapolice, Plac Strażacki  5, 98-161 Zapolice, tel.: (43) 823-19-82, fax: , urzad@zapolice.pl, www.zapolice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@