Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zapolice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Art. 8 i art. 21, art. 22, art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) stanowią, że organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, a ponadto obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz ich udostępniania w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm).

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie - EKOPORTAL

Realizując obowiązek informowania społeczeństwa o wnioskach jakie wpływają do urzędu i o wydawanych decyzjach administracyjnych, mających związek ze środowiskiem, wykorzystaniem jego zasobów i jego ochroną, nawiązany został kontakt z jednostką podległą Ministerstwu Środowiska - Centrum Informacji o Środowisku, która umożliwia organom administracji publicznej udostępnianie informacji o środowisku na specjalnie utworzonym serwisie - ekoportal.pl . Na portalu tym, w elektronicznej formie prowadzony jest publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827). 

W wykazie ujęte są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (....) (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), m.in. o wnioskach i decyzjach z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 ze zm.), ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.), ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239 poz. 2019 ze zm.), ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) itd. 

Wykazy te udostępnione są w BIP Urzędu Gminy Zapolice. Wykazy prowadzone są w układzie kart informacyjnych A, B, C, D, E, F, G, H, I, umożliwiających wyszukiwanie dokumentów. Mają one za zadanie ułatwienie wyszukania danego dokumentu i jego zlokalizowania w strukturze organizacyjnej Urzędu. Natomiast udostępnienie wskazanego dokumentu lub informacji podlega opłatom za wyszukanie informacji, przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość tych opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).data wytworzenia2016-02-05
data udostępnienia2016-02-05
sporządzone przez
opublikowane przezRafał Kryziński
ilość odwiedzin1157
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zapolice, Plac Strażacki  5, 98-161 Zapolice, tel.: (43) 823-19-82, fax: , urzad@zapolice.pl, www.zapolice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@