Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, menu 111 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

2016

Zarządzenie Nr 174/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zarządzenie Nr 175/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia"

Zarządzenie Nr 176/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie określenia celów do realtzacji w roku 2016 przez Urząd Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 177/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 178/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Zapolice na 2016 rok

Zarządzenie Nr 179/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie określenia planów finansowych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Zapolice na 2016 rok

Zarządzenie Nr 180/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu"

Zarządzenie Nr 181/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie obiegu faktur w Urzędzie Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 182/2016  z dnia 27 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracynjego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ujścia rowu melioracyjnego R-A-1 poprzez budowę koryta rowu otwartego wraz z przepustami fi 600 mm na działkach o nr ewid. 5711/1, 425/1o 505/1, 503/1, 500/1, 495/1 w miejscowości Pstrokonie"

Zarządzenie Nr 183/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 184/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 185/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 186/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorzą samorządu gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 187/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zminay Zarządzenia Nr 476/2014 Wójta Gminy Zapolice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 188/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zapolicach

Zarządzenie Nr 189/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zapolicach

Obwieszczenie Nr 190/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji

Obwieszczenie Nr 191/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji

Zarządzenie Nr 192/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu"

Zarządzenie Nr 193/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 194/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 195/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 196/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Zarządzenie Nr 197/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Obwieszczenie Nr 198/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Zarządzenie Nr 199/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Obwieszczenie Nr 200/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Obwieszczenie Nr 201/2016  z dnia 25 marca 2016 r. o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii, wyciągów ziołowych i innych produktów na działce nr ewid. 3/5 w miejscowości Ptaszkowice, gm. Zapolice

Zarządzenie Nr 202/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie utworzenia składu informatycznych nośników danych w Urzędzie Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 203/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 204/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Zarządzenie Nr 205/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicachza 2015 rok

Zarządzenie Nr 206/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach za 2015 rok

Zarządzenie Nr 207/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie, profilaktyki i ochrony zdrowia na 2016 rok

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie  zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 209/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 203/2016 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 210/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Obwieszczenie Nr 211/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Obwieszczenie Nr 212/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Zarządzenie Nr 213/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 214/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 215/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie powołania komisji ds. przydziału działek szkolnych

Zarządzenie Nr 216/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 217/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 218/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 219/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 220/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie zmiany planu operacyjnego ochrony przed powodzią

Zarządzenie Nr 221/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 222/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Zarządzenie Nr 223/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 224/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Obwieszczenie Nr 225/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Obwieszczenie Nr 226/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji

Obwieszczenie Nr 227/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji

Zarządzenie Nr 228/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie zmian budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 229/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 230/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028

Zarządzenie Nr 231/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie zmian budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 233/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie zmian budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 234/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Obwieszczenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji

Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Zarządzenie Nr 237/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie zmian budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 238/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Zarządzenie Nr 239/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach

Zarządzenie Nr 240/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 241/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Zarządzenie Nr 242/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zarządzenie Nr 243/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie zmian budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Obwieszczenie Nr 244/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Obwieszczenie Nr 245/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Zarządzenie Nr 246/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zapolice na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

Zarządzenie Nr 247/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie 

Zarządzenie Nr 248/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie obiegu faktur w Urzędzie Gminy Zapolice 

Zarządzenie Nr 249/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację

na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 250/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 251/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Zarządzenie Nr 252/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji przetargowej

Obwieszczenie Nr 253/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji

Zarządzenie Nr 254/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 255/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Obwieszczenie Nr 256/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Obwieszczenie Nr 257/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewaloryzacji zabytkowego parku gminnego w Zapolicach na działkach o nr ewid. 153, 177/2 i 179 w miejscowości Zapolice gm. Zapolice

Zarządzenie Nr 258/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa

Zarządzenie Nr 259/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Zarządzenie Nr 259a/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Zarządzenie Nr 260/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 261/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie określenia wzorów wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 262/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Zarządzenie Nr 263/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Zarządzenie Nr 264/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 265/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Obwieszczenie Nr 266/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji 

Zarządzenie Nr 267/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Zakup ciągnika wraz z urządzeniami służącymi do pielęgnacji i konserwacji rowów melioracyjnych, cieków wodnych, utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy Zapolice".

Zarządzenie Nr 268/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Zarządzenie Nr 269/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028

Zarządzenie Nr 270/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 271/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 272/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie zmiany Instrukcji określającej zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Obwieszczenie Nr 273/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wydania decyzji

Zarządzenie Nr 274/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 275/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Obwieszczenie Nr 276/2016 Wójta Gminy Zapolice z dnia 21 września 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MW  i powierzchni zabudowy do 5,5 ha wraz z niezbędną dodatkową infrastrukturą techniczną i  przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanych na działce nr  102/8, w obrębie Holendry,  w gminie Zapolice”

Zarządzenie Nr 277/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 278/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016 

Zarządzenie Nr 279/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 280/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 281/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach

Zarządzenie Nr 282/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 283/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 284/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 285/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „ Gminny Program Rewitalizacji Zapolic"

Zarządzenie Nr 286/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących operacji „ Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gmina Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej" dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie Nr 287/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 288/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 289/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 290/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 291/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 292/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących operacji „ Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna" dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie Nr 293/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu lokalnego „Zielony park w Strońsku"

Zarządzenie Nr 294/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 295/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 296/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 297/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 298/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 299/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie pobierania opłat za kserokopie

Zarządzenie Nr 300/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Obwieszczenie Nr 301/2016 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 302/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia dowodu z oględzin terenu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr 305/6 i 306/13 w obrębie geodezyjnym Świerzyny gm. Zapolice

Zarządzenie Nr 303/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium, regulaminu i składu komisji przetargowej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika Ursus C-360 wraz z ładowaczem czołowym marki Hydromet typ 2T 261 stanowiącego własność Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 304/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu lokalnego „Turniej sołecki"

Zarządzenie Nr 305/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 306/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Obwieszczenie Nr 307/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 308/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 309/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 310/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Zarządzenie Nr 311/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Zarządzenie Nr 312/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 313/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Obwieszczenie Nr 314/2016 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 315/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania rzeczoznawców d/s. do przeprowadzania szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu

Zarządzenie Nr 316/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 188/2016 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zapolicach

Zarządzenie Nr 317/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 318/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 319/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 320/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 321/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 322/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 323/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Obwieszczenie Nr 324/2016 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 325/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 326/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie zmiany instrukcji określającej zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Obwieszczenie Nr 327/2016 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 328/2016 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 329/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 285/2016 z 30 września 2016 r. wprowadzające zasady (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „ Gminny Program Rewitalizacji Zapolic"

Zarządzenie Nr 330/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 331/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 332/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 333/2016 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Obwieszczenie Nr 334/2016 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 335/2016 Wójta Gminy Zapolice

Metryka

sporządzono
2016-08-10 przez Witold Oleszczyk
udostępniono
2016-08-10 00:00 przez Rafał Kryziński
zmodyfikowano
2017-02-23 11:55 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2940
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.