Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Podatki i opłaty Podatek od nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od nieruchomości, bieżące, menu 131 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

I. Podstawa Prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 i poz. 2244)
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M. P. z 2019 r. poz.738) 

II. Wymagane dokumenty

III. Opłaty

Wysokość podatku od nieruchomości

  1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych budynków lub ich części:
a) letniskowe – 7,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) niewymienione w lit. a), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. 2018 poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowalnego –
3,15 zł od 1 m2 powierzchni;

3. Od budowli:

a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania wody oraz jako linie przemysłowe i rozdzielcze, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, a także od budowli służących do doprowadzania i oczyszczania ścieków – 1,3 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,
b) niewymienionych w pkt. 1) -2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy płatności podatku (osoby fizyczne):

  • do 15 marca,15 maja, 15 września, 15 listopada na konto:


Bank LBS Zduńska Wola Nr: 71 9279 0007 0060 6114 2000 0090

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Terminy płatności podatku - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości płatny bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia – do 31 stycznia)
IV. Termin składania

  • osoby fizyczne składają informację podatkową w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia danego roku

V. Miejsce załatwienia sprawy

  • ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice
  • tel.: 43 823-19-82

VI. Godziny pracy

  • poniedziałek: 8:00 – 16:00
  • wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

  

Metryka

sporządzono
2018-01-04 przez Milena Skotnica-Wałdoch
udostępniono
2018-01-04 00:00 przez Rafał Kryziński
zmodyfikowano
2020-01-20 12:29 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3010
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.