Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Budżet RIO - uchwały, sprawozdania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „RIO - uchwały, sprawozdania, menu 138 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

RIO - uchwały, sprawozdania

RIO - uchwały, sprawozdania

Rok 2024

Uchwała Nr V/15/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12.01.2024 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zapolice

Rok 2023

Uchwała Nr V/229/2023 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Zapolice.

Uchwała Nr V/230/2023 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zapolice na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Zapolice w 2024 roku.

Uchwała Nr V/15/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2023 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zapolice

Rok 2022

Uchwała Nr V/285/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Zapolice

Uchwała Nr V/235/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2022 roku
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zapolice na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Zapolice w 2023 roku

Uchwała Nr V/234/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2022 roku
w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice

Uchwała Nr V/169/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 października 2022 roku
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zapolice za I półrocze 2022 roku

Uchwała Nr V/9/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zapolice

Rok 2021

Uchwała Nr V/275/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice

Uchwała Nr V/24/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zapolice


Uchwała Nr V/276/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zapolice na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Zapolice w 2022 roku 

Rok 2020

Uchwała Nr V/250/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zapolice na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Zapolice w 2021 roku

Uchwała Nr V/249/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice

Uchwała Nr V/249/2020 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice.

Uchwała Nr V/250/2020 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zapolice na 2021 rok.

 

Rok 2019

Uchwała Nr V/12/2019 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 25-01-2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budzetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zapolice

 


 

Rok 2018

Uchwała Nr IV/19/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 18-01-2018 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zapolice

Uchwała Nr IV/104/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 27-04-2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zapolice

Uchwała Nr IV/201/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 24-09-2018 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zapolice z I półrocza 2018 roku

Uchwała Nr IV/221/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 08-10-2018 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Zapolice 

Uchwała Nr V/278/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 10-12-2019 roku w sprawie opinii dotyczącej mozliwości spłaty pozyczki długotermonowej zaciąganej przez Gminę Zapolice

Uchwała Nr V/284/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi

Uchwała Nr V/285/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi

 


Rok 2017

Uchwała Nr IV/345/2017 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 11-12-2017 roku w sprawie możliwosci sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zapolice

Uchwała Nr IV/344/2017 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 11-12-2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zapolice na 2018 rok

Uchwała Nr IV /343/2017 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 11-12-2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zapolice

Uchwała Nr IV /113/2017 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 23-05-2017 roku

Uchwała Nr IV/74/2017 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 21-04-2017 roku

Uchwała Nr IV/185/2017 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 11-09-2017 roku

Uchwała Nr IV/18/ 2017 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 19-01-2017 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zapolice.

 


Rok 2016

Uchwała Nr IV/37/2016 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 10-02 2016 roku w sprawie opinii dotyczacej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zapolice

Uchwała Nr IV/113/2016 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 11-05-2016 roku w sprawie wnioski Komisji Rewizyjnej Gminy Zapolice o udzielenie absolutroium Wójtowi Gminy Zapolice za 2015 rok

Uchwała Nr IV/229/2016 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 28-09-2016 roku w sprawie opinii odnośnie możliwosci spłaty pożyczki w wysokości 285,000,00 zł 

Uchwała Nr IV/331/2016 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie możliwosci sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zapolice

Uchwała Nr IV/330/2016 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zapolice na 2017 rok

Uchwała Nr IV/329/2016 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zapolice


Rok 2015

Uchwała Nr IV/386/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zapolice

Uchwała Nr IV/385/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zapolice na 2016 rok

Uchwała Nr IV/384/2015 Składu Orzekającego Regionatnej Izby obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zapolice

Uchwała Nr IV/239/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonywanie budżetu Gminy Zapolice za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr IV/128/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zapolice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice za 2014 r. 

Uchwała Nr IV/127/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie opinii odnośnie mozliwości spłaty pożyczki w wysokości 202.054,00 zł

Uchwała Nr IV/103/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok

Uchwała Nr/IV/11/2015 Składu Orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zapolice

Uchwała Nr/IV/12/2015 Składu Orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Zapolice

Uchwała Nr/IV/44/2015 Składu Orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinensowania deficytu budżetu Gminy Zapolice

Uchwała Nr/IV/13/2015 Składu Orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie możliwości sfinensowania deficytu budżetu Gminy Zapolice

Metryka

sporządzono
2018-01-05 przez BIP Administrator
udostępniono
2018-01-05 00:00 przez Galus Małgorzata
zmodyfikowano
2024-01-19 10:38 przez Galus Małgorzata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1787
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.