Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2014-2018 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, menu 141 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

Sesja Nr L/ Rady Gminy z dnia 15 listopada 2018 r

Uchwała nr L/300/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2018-2032

Uchwała nr L/301/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018

Uchwała nr L/302/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr L/303/18 w sprawie określenia wysokoś ›ci stawek podatku od nieruchomoś ›ci w roku 2019

Uchwała nr L/304/18 uchwała  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Są …du Administracyjnego w Ł odzi skargi Prokuratora Rejonowego w ZduĹ „skiej Woli na uchwałę Nr IX/53/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokoś ›ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wł ‚aś ›ciciela nieruchomoś ›ci wraz z załą …cznikiem.

Sesja Nr XLIX/ Rady Gminy z dnia 18 października 2018 r

Uchwała NR XLIX/294/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2018-2032

Uchwała NR XLIX/295/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018

Uchwała NR XLIX/296/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Uchwała NR XLIX/297/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zapolice

Uchwała NR XLIX/298/18 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Marżynek gm. Zapolice

Uchwała NR XLIX/299/18 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Sesja Nr XLVIII Rady Gminy z dnia 24 września 2018 r

Uchwała nr XLVIII/291/18 w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/287/18 Rady Gminy Zapolice z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Uchwała nr XLVIII/292/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2018-2032.

Uchwała nr XLVIII/293/18 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Sesja Nr XLVII Rady Gminy z dnia 6 września 2018 r

Uchwała nr XLVII/286/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2018-2032

Uchwała nr XLVII/287/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018

Uchwała nr XLVII/288/18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XLVII/289/18 w sprawie Statutu Gminy Zapolice

Uchwała nr XLVII/290/18 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Sesja Nr XLV Rady Gminy z dnia 13 lipca 2018 r.

Uchwała nr XLVI/282/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2018-2032.

Uchwała nr XLVI/283/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Uchwała nr XLVI/284/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pn.,, Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zapolice, gm. Zapolice.

Uchwała nr XLVI/285/18 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Sesja Nr XLV Rady Gminy z dnia 30 maja 2018 r.


Nr XLV/273/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Ptaszkowice i Młodawin Górny gmina Zapolice
, Uzasadnienie, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3

Nr XLV/274/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za rok 2017 sporządzonych na dzień 31.12.2017 r.

Nr XLV/275/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice za rok 2017

Nr XLV/276/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2018-2032.

Nr XLV/277/18  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Nr XLV/278/18 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

Nr XLV/279/18 w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Nr XLV/280/18  uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Nr XLV/281/18 w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu w Gminie Zapolice w ramach zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

Sesja Nr XLIV Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Nr XLIV/268/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2018-2032.

Nr XLIV/269/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Nr XLIV/270/18 w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zapolice.

Nr XLIV/271/18 w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Zapolice” za 2017 rok.

Nr XLIV/272/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach w 2017 roku.

Sesja Nr XLIII Rady Gminy Zapolicach z dnia 29 marca 2018 r.

Nr XLIII/260/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2018-2032.

Nr XLIII/261/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.                                                                      

Nr XLIII/262/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 740 położonej w Rembieszowie do gminnego zasobu nieruchomości.

Nr XLIII/263/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 166/4 w Rembieszowie.

Nr XLIII/264/18 w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Nr XLIII/265/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.

Nr XLIII/266/18 w sprawie przyjęcia,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2018’’.

Nr XLIII/267/18 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r.

Sesja Nr XLII Rady Gminy Zapolicach z dnia 9 marca 2018 r.

Nr XLII/256/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018

Nr XLII/257/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2018-2032

Nr XLII/258/18 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

Nr XLII/259/18 w sprawie utworzenia stałych obdwodów głosowania

Metryka

sporządzono
2018-03-29 przez Kryziński Rafał
udostępniono
2018-03-29 00:00 przez Rafał Kryziński
zmodyfikowano
2019-01-08 10:44 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2295
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.