Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Inne Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego, menu 158 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego

Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego

ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

I.       Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, tel.: 43 823-19-82.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w celu ustalenia szacunkowej wartości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Przedłożenie szacunkowej wartości nie stanowi oferty Wykonawcy.

III.  Przedmiot zamówienia dla którego ustalana jest Szacunkowa Wartość Zamówienia:

Przedmiotem niniejszego rozeznania jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadań pn.:

1)      Remont dachu w budynku OSP Pstrokonie;

2)      Remont dachu w budynku OSP Paprotnia;

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana i przekazana Zamawiającemu w następującej ilości:

1)      plany, rysunki lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania- 2 egzemplarze;

2)      szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze;

3)      przedmiary i kosztorysy w ilości 2 egzemplarzy

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy:

1)      konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty wykonania robót budowlanych dla zadania, dla którego wykonany zostanie przedmiot niniejszej umowy.

2)      zastosowanie w projekcie rozwiązań skutkujących optymalizacją kosztów,

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, w szczególności zgodnie z:

1)      ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2)      rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

3)      ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

4)      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 IV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
       przekazywania oświadczeń i dokumentów

Szacunkowa wartość zamówienia musi zostać złożona w formie e-mail na adres: a.ziolkowska@zapolice.pl przed upływem terminu wyznaczonego na składanie wycen tj. do dnia 29 września 2021 r. godz. 15:30.

 Rozeznanie rynku (pobierz)

Załącznik nr 1 (pobierz)

Metryka

data wytworzenia
2020-06-30
data udostępnienia
2020-06-30
sporządzone przez
Ziółkowska-Kardas Anna
opublikowane przez
Ziółkowska-Kardas Anna
ilość odwiedzin
4277
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.