Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Inne Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego, menu 158 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego

Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego

ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w celu ustalenia szacunkowej wartości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Przedłożenie szacunkowej wartości nie stanowi oferty Wykonawcy. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania Zamawiający określi i zastosuje prawidłowy tryb wyboru Wykonawcy usługi.

III.  Przedmiot zamówienia dla którego ustalana jest Szacunkowa Wartość Zamówienia:

 • Przedmiotem niniejszego rozeznania jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na zagospodarowanie 2 zabytkowych parków
 1. PARK W STROŃSKU

Projekt przewiduje:

 1. Budowę z kruszywa naturalnego alejki o szer. 2 m z obrzeżami metalowymi o dł. …. Stanowiącą dojście do wieży widokowej.
 2. Projekt wieży widokowej połączony z dolnym tarasem widokowym- wyposażone w lunety, teleskopy i tablice edukacyjne. Na wieży zamontowane panele solarne. Wysokość wieży 24 m. Wieża stalowo drewniana.
 3. Budowę altany z wyposażeniem stoły ławki oraz małą architekturą na terenie parku: 8 ławek, 8 koszy na śmieci, 3 tablice informacyjne, 3 stojaki na rowery
 4. Budowę 3 lamp oświetleniowych
 5. Monitoring

PARK W ZAPOLICACH

Projekt przewiduje:

 1. Budowę zadaszenia sceny letniej
 2. Budowę małej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół tężni- taras widokowy na staw, alejka z balustradą dojścia do tężni, oświetlenie tężni
 3. Budowę alejki dojścia do tężni
 4. Budowa 3 lamp oświetleniowych w  przestrzeni parkowej
 5. Montaż małej architektury (budowa altany, 10 ławek, 10 koszy na śmieci, 5 stojaków na rowery, mały mostek, urządzenia zabawowo wypoczynkowe, tablice informacyjne)
 6. Oczyszczenie stawu i zabezpieczenie brzegów stawowych
 7. Monitoring

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, w szczególności zgodnie z:

 • ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
 • rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458);
 • ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
 • rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Szacunkowa wartość zamówienia musi zostać złożona w formie e-mail na adres: a.ziolkowska@zapolice.pl przed upływem terminu wyznaczonego na składanie wycen tj. do dnia 27 kwietnia 2023 r. godz. 10.30.

Kwalifikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Załącznik nr 1 (pobierz)

Metryka

sporządzono
2023-01-03 przez Ziółkowska-Kardas Anna
udostępniono
2023-01-03 00:00 przez Ziółkowska-Kardas Anna
zmodyfikowano
2023-04-21 11:31 przez Ziółkowska-Kardas Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
9007
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.