Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2018-2023 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 176 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

2022

Uchwały z XLVIII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 29 września 2022 r.

 1. Uchwała nr XLVIII/338/22 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zapolice na lata 2022-2031.
 2. Uchwała nr XLVIII/339/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.
 3. Uchwała nr XLVIII/340/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice ma rok 2022.
 4. Uchwała nr XLVIII/341/22 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.

Uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 25 sierpnia 2022 r.

1. Uchwała nr XLVII/328/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad zabytkami Gminy Zapolice na lata 2022-202

2. Uchwała nr XLVII/329/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2025.

3. Uchwała nr XLVII/330/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.

4. Uchwała nr XLVII/331/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu.

.5. Uchwała nr XLVII/332/22 w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

6. Uchwała nr XLVII/3333/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zapolice na rok szkolny 2022/2023.

7. Uchwała  nr XLVII/334/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zapolice.

8. Uchwała nr XLVII/335/22 w sprawie wyrażenia zgody  na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.

9. Uchwała nr XLVII/336/22 w sprawie rozpatrzenia  petycji

10 Uchwała nr XLVII/337/22 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lipca 2022 r.

 1. Uchwała nr XLVI/323/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032
 2. Uchwała nr XLVI/324/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 3. Uchwała nr XLVI/325/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 3/6, 3/7 i 3/8 położonych w miejscowości Ptaszkowice gm. Zapolice
 4. Uchwała nr XLVI/326/22 w sprawie wyboru delegata na Walne Zebranie
 5. Uchwała nr XLVI/327/22 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/265/21 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 października 2021 r.

Uchwały z XLV Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 23 czerwca 2022 r.

 1. Uchwała  nr  XLV/318/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zapolice wotum zaufania.
 2. Uchwała nr XLV/319/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za rok 2021 r.
 3. Uchwała nr XLV/320/22 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice za 2021 r.
 4. Uchwała nr XLV/321/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 5. Uchwała nr XLV/322/22 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Zapolice o której mowa w art. 10 a pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Uchwały z XLIV sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 26 maja 2022 r.

Uchwały z XLIII sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 28 kwietnia 2022 r.

1. Nr XLIII/305/22 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.

2. Nr XLIII/306/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.

Uchwały z XLII sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 24 marca 2022 r.

1. Nr XLII/299/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.

2. Nr XLII/300/22  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.

3. Nr XLII/301/22 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/297/22 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2022.

5. Nr XLII/303/22  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2023 roku.

6. Nr XLII/304/22 w sprawie przekazania petycji.

Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 24 lutego 2022 r.

1. Nr XLI/292/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.

2. Nr XLI/293/22  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.

3. Nr XLI/294/22 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.” Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia”.

4. Nr XLI/295/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2022 – 2024.

5. Nr XLI/296/22 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zapolice.

6. Nr XLI/297/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2022.

7. Nr XLI/298/22 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego,,PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Zapolice.

Uchwały z XL sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 17 stycznia 2022 r.

1. Nr XL/288/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.

2. Nr XL/289/22  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.

3. Nr XL/290/22 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach.

4. Nr XL/291/22 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.

 

Metryka

sporządzono
2022-02-04 przez
udostępniono
2022-02-04 00:00 przez Galus Małgorzata
zmodyfikowano
2022-10-06 09:49 przez Galus Małgorzata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
308
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.