Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2018-2023 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, menu 189 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

2023

 

Uchwały z LV Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 17 maja 2023 r.

        1. Uchwała nr LV/391/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
        2. Uchwała nr LV/392/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.
        3. Uchwała nr LV/393/23 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
        4. Uchwała nr LV/394/23 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
        5. Uchwała nr LV/395/23 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
        6. Uchwała nr LV/396/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości
            stanowiącej własność gminy Zapolice.
      

Uchwały z LIV Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 20 kwietnia 2023 r.

 1. Uchwała nr LIV/385/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
 2. Uchwała nr LIV/386/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.
 3. Uchwała nr LIV/387/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na 2023 r.
 4. Uchwała nr LIV/388/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/383/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała nr LIV/389/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy - sołectw.
 6. Uchwała Nr LIV/390/23 w sprawie przekazania wniosku z dnia 29 marca 2023 r. według właściwości.

 

Uchwały z LIII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 16 marca 2023 r.

 1. Uchwała nr LIII/378/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
 2. Uchwała nr LIII/379/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.
 3. Uchwała nr LIII/380/23 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:"Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego".
 4.  Uchwała nr LIII/381/23 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku.
 5. Uchwała nr LIII/382/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zapolice.
 6.  Uchwała nr LIII/383/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/21 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7.  Uchwała nr LIII/384/23 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zarządzenia wyborów do organów sołectw i osiedla.

Uchwały z LII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 23 lutego 2023 r.

 1. Uchwała nr LII/371/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
 2. Uchwała nr LII/372/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.
 3. Uchwała nr LII/373/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zapolice.
 4. Uchwała nr LII/374/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 5.  Uchwała nr LII/375/23 w sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Zapolice.
 6.  Uchwała nr LII/376/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Zapolice.
 7.  Uchwała nr LII/377/23 w sprawie rozpatrzenia petycji.

Interpelacja.

Odpowiedz na interpelację.

Uchwały z LI Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 26 stycznia 2023 r.

 1. Uchwała nr LI/362/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
 2. Uchwała nr LI/363/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.
 3. Uchwała nr LI/364/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców.
 4. Uchwała nr LI/365/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zapolice.
 5.  Uchwała nr LI/366/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zapolice.
 6. Uchwała nr LI/367/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.
 7. Uchwała nr LI/368/23 w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Zapolice.
 8. Uchwała nr LI/369/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach wieloletniego rządowego programu  " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
 9. Uchwała nr LI/370/23 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw i osiedla.

Metryka

sporządzono
2023-02-17 przez Galus Małgorzata
udostępniono
2023-02-17 13:50 przez Galus Małgorzata
zmodyfikowano
2023-06-07 10:37 przez Galus Małgorzata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
213
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.