Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2018-2023 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024, menu 194 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

2024

2024

Uchwały z LXIV Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 21 marca 2024 r.

 1. Uchwała LXIV/461/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2024 - 2032.
 2. Uchwała LXIV/462/24  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2024.
 3. Uchwała LXIV/463/24 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Zapolice.
 4. Uchwała LXIV/464/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zapolice.

Uchwały z LXIII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 29 lutego 2024 r.

 1. Uchwała LXIII/450/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2024 - 2023.
 2. Uchwała LXIII/451/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2024.
 3. Uchwała LXIII/452/24 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
 4. Uchwała LXIII/453/24 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zapolice do podpisania umowy ze Starostą Zduńskowolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: '' Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1765E w miejscowości Pstrokonie".
 5. Uchwała LXIII/454/24 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Zduńska Wola zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. " Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035".
 6. Uchwała LXIII/455/24 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zapolice do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia gminie Miastu Sieradz zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask2035" i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie.
 7. Uchwała LXIII/456/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydata na strażaka ratownika OSP oraz strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zapolice, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 8. Uchwała LXIII/457/24 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Zapolice Nr LX/429/23  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 9. Uchwała LXIII/458/24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zapolice na lata 2024 - 2030.
 10. Uchwała LXIII/459/24 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2024.
 11. Uchwała LXIII/460/24 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2025 roku.

Uchwały z  LXII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 25 stycznia 2024 r. 

 1.  Uchwała Nr LXII/442/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2024-2032.
 2.  Uchwała Nr LXII/443/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2024.
 3.  Uchwała Nr LXII/444/24 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w gminie Zapolice oraz do gminnej ewidencji zabytków w gminie Zapolice.
 4.  Uchwała Nr LXII/445/24 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zapolice Nr LX/429/23 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 5.  Uchwała Nr LXII/446/24 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zapolice Nr LX/430/23 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie usług opiekuńczych i usług sąsiedzkich.
 6. Uchwała Nr LXII/447/24 w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Zapolice.
 7. Uchwała Nr LXII/448/24 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw i osiedla.
 8. Uchwała Nr LXII /449/24 w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i sołectw w Gminie Zapolice.

Metryka

sporządzono
2024-01-08 przez BIP Administrator
udostępniono
2024-01-08 09:10 przez Galus Małgorzata
zmodyfikowano
2024-04-03 10:34 przez Galus Małgorzata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
236
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.