Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2024-2029
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2024-2029, menu 199 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2024-2029

Kadencja 2024-2029

Uchwały 2024

I sesja Rady Gminy Zapolice z dnia 07.05.2024 r.

Uchwała Nr I/1/24 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr I/2/24 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr I/3/24 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Zapolice.

Uchwała Nr I/4/24  w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr I/5/24 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

II sesja Rady Gminy Zapolice z dnia 17.05.2024 r.

Uchwała Nr II/6/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2024-2032.

Uchwała Nr II/7/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2024.

Uchwała Nr II/8/24 w sprawie zmiany uchwały nr LXII/444/24 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Gminie Zapolice oraz do gminnej ewidencji zabytków w Gminie Zapolice.

Uchwała Nr II/9/24 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zapolice.

Uchwała Nr II/10/24 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.

Uchwała Nr II/11/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz dla kandydatów na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zapolice.

Uchwała Nr II/12/24 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25.03.2024 r. na działalność Wójta Gminy Zapolice.                                                                                                                                                                                                  

Uchwała Nr II/13/24 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Zapolice. 

Uchwała Nr II/14/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zapolice.

III sesja Rady Gminy Zapolice z dnia 20.06.2024 r.

Uchwała Nr III/15/24 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zapolice wotum zaufania.

Uchwała Nr III/16/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za rok 2023 sporządzonych na dzień 31.12.2023 r.

Uchwała Nr III/17/24 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice za rok 2023.

Uchwała Nr III/18/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032.

Uchwała Nr III/19/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2024.

Uchwała Nr III/20/24 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr III/21/24 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zapolice na lata 2024-2030.

 Uchwała Nr III/22/24 w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Zapolice” za 2023 rok. 

Uchwała Nr III/23/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach w 2023 roku.  

Uchwała Nr III/24/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 91 położonej w miejscowości Rojków gm. Zapolice. 

Uchwała Nr III/25/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Zapolice porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Miasto Sieradz zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. „Koncepcja rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask”.  

Uchwała Nr III/26/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz dla kandydatów na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zapolice.

Uchwała Nr III/27/24 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Zapolice.

 

Metryka

sporządzono
2024-05-22 przez BIP Administrator
udostępniono
2024-05-22 14:27 przez Galus Małgorzata
zmodyfikowano
2024-07-04 08:42 przez Galus Małgorzata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
150
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.