Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Jak załatwić sprawę ? Ochrona środowiska Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, menu 80 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Art. 8 i art. 21, art. 22, art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) stanowią, że organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, a ponadto obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz ich udostępniania w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm).

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie - EKOPORTAL

Realizując obowiązek informowania społeczeństwa o wnioskach jakie wpływają do urzędu i o wydawanych decyzjach administracyjnych, mających związek ze środowiskiem, wykorzystaniem jego zasobów i jego ochroną, nawiązany został kontakt z jednostką podległą Ministerstwu Środowiska - Centrum Informacji o Środowisku, która umożliwia organom administracji publicznej udostępnianie informacji o środowisku na specjalnie utworzonym serwisie - ekoportal.pl. Na portalu tym, w elektronicznej formie prowadzony jest publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827). 

W wykazie ujęte są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (....) (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), m.in. o wnioskach i decyzjach z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 ze zm.), ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.), ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239 poz. 2019 ze zm.), ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) itd. 

Wykazy te udostępnione są w BIP Urzędu Gminy Zapolice. Wykazy prowadzone są w układzie kart informacyjnych A, B, C, D, E, F, G, H, I, umożliwiających wyszukiwanie dokumentów. Mają one za zadanie ułatwienie wyszukania danego dokumentu i jego zlokalizowania w strukturze organizacyjnej Urzędu. Natomiast udostępnienie wskazanego dokumentu lub informacji podlega opłatom za wyszukanie informacji, przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość tych opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Metryka

sporządzono
2016-02-05 przez
udostępniono
2016-02-05 00:00 przez Rafał Kryziński
zmodyfikowano
2016-02-05 14:18 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2211
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.