Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Inne Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 31.12.2022 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Zapolicach - Zamówienia publiczne do 31.12.2022 r., menu 57, artykuł 427 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zamówienia publiczne do 31.12.2022 r.

Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Zapolicach

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKI.271.6.2021.AZK
Tryb zamówienia:podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Nazwa zadania:„Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni do skoków w dal przy Szkole Podstawowej w Zapolicach w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach”.


Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz)
Specyfikacja Warunków Zamówienia (pobierz)

Załącznik nr 1    Wzór formularz oferty  (pobierz)
Załącznik nr 2    Wzór umowy  (pobierz)
Załącznik nr 3    Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (pobierz)
Załącznik nr 3a    Wzór oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (pobierz)
Załącznik nr 4    Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  (pobierz)
Załącznik nr 4a    Wzór oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia  (pobierz)
Załącznik nr 5    Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie postępowania  (pobierz)
Załącznik nr 6    Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  (pobierz)
Załącznik nr 7    Wzór wykazu robót budowlanych  (pobierz)
Załącznik nr 8    Dokumentacja projektowa i STWIORB  (pobierz)
Załącznik nr 9    Przedmiar robót  (pobierz)

Uwaga!!! Miejsce składania ofert:Elektronicznie - sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w SWZ

Wyjaśnienie Nr 1 treści SWZ (pobierz)

Informacja nr 1 o zmianie treści SWZ (pobierz)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pobierz)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pobierz)

Informacja o złożonych ofertach (pobierz)

Zawiadomienie o wyborze oferty (pobierz)

Metryka

sporządzono
2021-05-24 przez Ziółkowska-Kardas Anna
udostępniono
2021-05-24 00:00 przez Ziółkowska-Kardas Anna
zmodyfikowano
2021-07-02 13:29 przez Ziółkowska-Kardas Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
887
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.